گزارش هدایای پرداخت شده

مبالغ مهم نیستند، از اقدام شما دوستان بسیار سپاسگذارم.
26: 50,000 تومان در زمان 16:52 28-03-1398


25: 50,000 تومان در زمان 09:13 08-02-1398


24: 50,000 تومان در زمان 22:44 26-01-1398


سال 1397: 92,000 تومان


23: 5,000 تومان در زمان 13:52 23-11-1397


22: 5,000 تومان در زمان 09:13 05-11-1397


21: 10,000 تومان در زمان 15:25 01-11-1397


20: 2,000 تومان در زمان 20:36 20-10-1397


19: 1,000 تومان در زمان 13:47 13-10-1397


18: 1,000 تومان در زمان 09:35 28-07-1397


17: 1,000 تومان در زمان 18:39 20-07-1397


16: 25,000 تومان در زمان 16:45 10-06-1397


15: 2,000 تومان در زمان 12:45 24-05-1397


14: 20,000 تومان در زمان 19:50 08-04-1397


13: 10,000 تومان در زمان 22:27 04-04-1397


12: 10,000 تومان در زمان 18:30 26-02-1397


سال 1396: 61,000 تومان


11: 5,000 تومان در زمان 17:51 06-12-1396


10: 10,000 تومان در زمان 21:23 10-09-1396


9: 5,000 تومان در زمان 21:00 07-09-1396


8: 10,000 تومان در زمان 08:39 06-08-1396


7: 10,000 تومان در زمان 13:50 13-07-1396


6: 1,000 تومان در زمان 10:04 11-06-1396


5: 10,000 تومان در زمان 22:44 16-04-1396


4: 10,000 تومان در زمان 17:51 11-04-1396


سال 1395: 18,000 تومان


3: 10,000 تومان در زمان 19:33 27-11-1395


2: 5,000 تومان در زمان 20:51 15-11-1395


1: 3,000 تومان در زمان 11:27 09-11-1395