بهترین منابع آموزش پایتون

در این بخش منابع خوب و رایگان آموزش زبان‌برنامه‌نویسی پایتون معرفی می‌گردد که مطالعه آن‌ها در کنار یا ادامه این کتاب می‌تواند مفید باشد.
آموزش جامع


بهترین منابع آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون

The Python Tutorial: آموزش رسمی زبان برنامه‌نویسی پایتونبهترین منابع آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون

Real Python Tutorials: منبعی قابل اعتماد و بروز پیرامون مباحث زبان برنامه‌نویسی پایتون که شامل مطالبی از تمام سطوح (ابتدایی تا پیشرفته) کار با این زبان برنامه‌نویسی می‌شود.