کتاب آزاد آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون

           .-=-.     .--.
     __    .'   '.    / " )
 _   .' '.   /  .-.  \   / .-'\           PYTHON TUTORIAL
 ( \  / .-. \  /  /  \  \  / /  ^             IN PERSIAN
 \ `-` /  \ `-'  /   \  `-` /       "BATTERIES INCLUDED", ENJOY!
jgs`-.-`   '.____.'    `.____.'

این کتاب تلاشی است برای آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بر پایه‌ پیاده‌سازی استاندارد آن (CPython)، به شکلی کامل و ساده که بتواند هر دو شاخه از پایتون (نسخه‌های 3x و 2x) را البته با محوریت نسخه 3x (به خصوص از درس هفدهم به بعد) پوشش دهد و همچنین برای افرادی که تاکنون سابقه‌ برنامه‌نویسی نداشته‌اند نیز کاربردی و مفید باشد. یادگیری پایتون نیازی به پیش‌زمینه برنامه‌نویسی ندارد و تنها پیش‌نیاز آن علاقه خوانندگان به فن برنامه‌نویسی است.شروع: فروردین ۱۳۹۴ و آخرین بروزرسانی: آذر ۱۴۰۰ [گزارش توسعه]