گزارش توسعه

00113 - سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸

  • درس چهاردهم با عنوان «تابع در پایتون: تابع بازگشتی و Memoization» (بخش پایانی از مفهوم تابع در پایتون) به فهرست کتاب افزوده شد.
  • نام دروس گذشته به منظور خوانایی بیشتر اصلاح گردید.

00112 - یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

  • درس سیزدهم با عنوان «تابع - بخش دوم» به فهرست کتاب افزوده شد.
  • بخش f-string به درس هفتم اضافه گردید.
  • کمی توضیح در مورد دستور return به درس دوازدهم اضافه گردید.
  • گزارش هدایای پرداخت شده بروز گردید.
  • یک خط فرمان پایتون به صفحه نخست اضافه گردید. برگرفته از وب‌سایت پایتون

00111 - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

صفحه گزارش هدایای پرداخت شده به منظور شفافیت مالی اضافه گردید. :))


00110 - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

درس دوازدهم اضافه شد. با امید اینکه بروز رسانی‌های بعدی در فاصله زمانی کمتری انجام بشه. 😉


00109 - سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس یازدهم کامل شد. 😉


00108 - یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

ببخشید؛ بابت تاخیر بسیار طولانی در بروزرسانی کتاب. درس یازدهم با عنوان «کتابخانه استاندارد (بخش ۱)» به فهرست کتاب افزوده شد.

  • بخش پیش‌گفتار ایجاد گردید.
  • پاراگراف‌هایی از دروس گذشته اصلاح گردید.
  • فونت قالب به «بهداد» تغییر داده شد.

00107 - جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴

درس دهم با عنوان «ورودی و خروجی» به فهرست کتاب افزوده شد. 😉


00106 - دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

درس نهم با عنوان «دستورهای کنترلی» به فهرست کتاب افزوده شد.


00105 - شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

درس هشتم با عنوان «انواع آماده شی - بخش دوم» به فهرست کتاب افزوده شد.


00104 - پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

تعدادی اشتباه نوشتاری از دروس موجود (۱-۷) اصلاح گردید. توضیح بخش عملگر NOT بیتی از درس ششم نیز به منظور درک پذیری بیشتر تغییر داده شد.


00103 - جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴

تعدادی اشتباه نوشتاری از درس هفتم اصلاح گردید.


00102 - چهار‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

درس هفتم با عنوان «انواع آماده شی - بخش یکم» به فهرست کتاب افزوده شد.


00101 - سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

افزودن صفحه «گزارش رویداد‌ها» - این صفحه با هدف آگاه‌ ساختن خوانندگان از تغییرات محتوا کتاب ایجاد شده است. از آنجا که این کتاب به تدریج و با فاصله زمانی کامل می‌شود؛ بنابراین امکان تغییر و اصلاح در نوشته‌های آن، چه در زمان تهیه و چه حتی پس از پایان وجود دارد و همچنین ممکن است بخشی از نوشته‌ها با تذکر یا پیشنهاد خوانندگان تغییر، اصلاح یا اضافه گردد که بر همین اساس نیاز به صفحه‌ای برای درج این تغییرات و ذکر علت یا نام افراد موثر ناگزیر می‌بود.