پیش‌گفتار

آنچه در این کتاب نوشته می‌شود حاصل یادگیری‌های شخصی از منابع مختلف در دسترس مرتبط با آموزش پایتون می‌باشد؛ یک یادداشت شخصی ولی منسجم! که سعی می‌شود منطبق با مستندات اصلی زبان برنامه‌نویسی پایتون باشد.


کامل‌ترین منبع برای یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی، مستندات اصلی آن است که با کمی تسلط به زبان انگلیسی می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید. مشکل اینجاست که حجم این مستندات زیاد بوده و ممکن است همراه با کلماتی تخصصی باشند که برای کاربران جدید کمی نامفهوم هستند. هدف اصلی این کتاب در کنار آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون، نزدیک کردن کاربران به مستندات اصلی آن است. تلاش بر این است که در کنار ارايه توضیحات روان و کافی در هر بخش، لینک به صفحه مستندات اصلی پایتون نیز ارائه شود، مفاهیم و کلمات کلیدی با زبان اصلی (انگلیسی) ذکر شوند که امکان جستجوی بیشتر در اینترنت نیز برای خوانندگان فراهم باشد. همچنین سعی می‌شود هیچ نکته و مفهومی بدون ذکر نمونه کد و مثال باقی نماند و برای هر بخش پس از پایان، جای ابهامی باقی نگذارد.


این کتاب متن‌باز و آزاد است که سورس آن به منظور امکان مشارکت عمومی در توسعه و همچنین بهره‌برداری‌های آزاد متناسب با مجوز انتشار آن، بر روی گیت‌هاب قرار داده شده است.


در نهایت امیدوارم مطالعه این کتاب برایتان مفید باشد.

سعید درویش - تماس با من


زیربنا: